Кадровска опремљеност

Квалификациона структура:

Грађевински инжињери са лиценцом 2
Грађевински инжињери без лиценце 2
Грађевински техничари 3
Грађевински пословође 2
Машински инжињери 1
Машински техничари 1
Електротехничари 1
Руковаоци грађевинских машина 3
Аутомеханичари 2
Краниста 2

Мајстори у високоградњи:

Тесара 45
Армирача 15
Зидара 20
Керамичари, столари, молери, грејачи, водоинсталатери, лимари 20

Технолошка опремљеност у Србији

Опрема и механизација за извођење радова

Кран носивости до 10 тона
1
Кран носивости до 5 тона
 1
Тешки подупирачи h 5.5m
 600
Ауто дизалица ТАТРА
1
Пумпа за бетон стабилна
1
Камион тегљач- SCANIA
1
Полуприколица носивости 25 тона
1
Камион кипер носивости 10 тона
2
Приколица сандучар носивости до 20 тона
1
Булдожер ТГ110
1
Утоварна лопата 2m³
2
Грејдер
1
Багер ровокопач
1
Грађевинска дизалица СКИП
2
Грађевинска конзолна дизалица
3
Машина за израду арматуре
1
Машина за исправљање арматуре
1
Мешалица за бетон 0,25м³
1
Цеваста фасадна скела
4.500м²
Оплата међуспратне конструкције ДОКА
1.600м²
Оплата за зидове и стубове "Фаворит"
250м²
 
стање : март 2013

Галерија

 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА Most na auto-putu E - 763 Beograd-Južni Jadran Nadvožnjak na auto-putu E - 763 Beograd-Južni Jadran УПРАВНА ЗГРАДА ОАО НК ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ Moscow state pictorial gallery Ilija Sergejevich Glazunov Housing complex in Vranje ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОАО НК «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Делатност фирме

Извођење радова у грађевинарству

 • Пословни објекти
 • Стамбени објекти
 • Хотели
 • Школе
 • Болнице
 • Аеродромске зграде
 • Спортски објекти
 • Виле и резиденције
 • Индустријски објекти
 • Мостови
 • Ентеријерски радови
 • Рестаурација

Контакт

Адреса:
17510 Владичин Хан
насеље Прекодолце 697
Тел./Факс: +381 17 / 474-250, 473-503, 474-243
Магацин +381 17 / 473-827

Канцеларија у Београду

Димитрија Туцовића 28б
Тел./Факс: +381 11 / 24-02-817, 24-27-580
е-маил tehnogradnja@open.telekom.rs