Адреса

17510 Владичин Хан
насеље Прекодолце 697

Тел./Факс:

+381 17 / 474-250, 473-503,474-243
Магацин
+381 17 /473-827,471-677

Канцеларија у Београду

Димитрија Туцовића 28б

Тел./Факс:

+381 11 / 24-02-817, 24-27-580

е-маил

tehnogradnja@open.telekom.rs

Текући рачуни:

115-9958-66 – КБЦ Банка

160-12425-49 – Банка Интеза

ПИБ: 100925359

Матични број: 17216473

Шифра делатности: 45210


Галерија

Auto put e 75 Nadvožnjak na auto-putu E - 763 Beograd-Južni Jadran MOST NA AUTO PUTU E - 75 НОВИ САД - МАЂАРСКА ГРАНИЦА БУЈАНОВАЦ - МАКЕДОНСКА ГРАНИЦА МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА Airport Ugolnij – Anadyr Most na auto-putu E - 763 Beograd-Južni Jadran РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ СЕРЕЕВИЧА ГЛАЗУНОВА Nadvožnjak na auto-putu E - 763 Beograd-Južni Jadran

Делатност фирме

Извођење радова у грађевинарству

 • Пословни објекти
 • Стамбени објекти
 • Хотели
 • Школе
 • Болнице
 • Аеродромске зграде
 • Спортски објекти
 • Виле и резиденције
 • Индустријски објекти
 • Мостови
 • Ентеријерски радови
 • Рестаурација

Контакт

Адреса:
17510 Владичин Хан
насеље Прекодолце 697
Тел./Факс: +381 17 / 474-250, 473-503, 474-243
Магацин +381 17 / 473-827

Канцеларија у Београду

Димитрија Туцовића 28б
Тел./Факс: +381 11 / 24-02-817, 24-27-580
е-маил tehnogradnja@open.telekom.rs